Duurzaam Transport

CO2 REDUCTIE TRANSPORT

Binnen al onze logistieke stromen spannen wij ons in om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. In 2011 zijn we gestart met het programma ‘Minder kilometers, minder CO2-uitstoot’, een set maatregelen op het gebied van logistieke planning, bevoorrading en zakelijke kilometers. We combineren onze ritten slim en met een intelligent planningsysteem wordt het aantal kilometers tot het minimum beperkt. In de binnenstad van Amsterdam handelen we de dagelijkse goederenstroom al gedeeltelijk met elektrisch transport af. De CO2-uitstoot bij MAAS is over de periode 2009-2014 met 14.9% afgenomen.

IN DE PRAKTIJK

Een voorbeeld van zeer dichtbij is ook de samenwerking met de UvA/HvA, een programma dat zich richt op de invloed van publieke inkoop in het efficiënter, slimmer en schoner organiseren van de stedelijke distributie. Naast dat MAAS de fijne distributie in de binnenstad voor de Uva/HvA al uitvoert met twee elektrische ingrediëntenwagens, zijn de doelstellingen het bereikbaar, toegankelijk en verbonden houden van de stad Amsterdam. Het programma ondersteunt de ambitie naar zero emissie vervoer in 2025 en identificeert hiervoor de kansen, voorwaarden en uitdagingen voor verschillende stromen in stadslogistiek. MAAS werkt als een proactieve partner met de UvA/HvA samen om deze doelstellingen te bereiken.